Μωρή φεγγαροπρόσωπη του ήλιου θυγατέρα,
‘σύ μ’ έκανες κι αρνήθηκα και μάνα και πατέρα.
Ιωάννινα, Ήπειρος

ΕΡ.Κ.Ε.Τ. - Οδηγός Σπουδών

Το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος διαθέτει για την χρονιά 2018-2019, τμήματα σεμιναριακών μαθημάτων στα κάτωθι είδη τραγουδήματος: α) δημοτικό-παραδοσιακό και β) ελληνόφωνο πολυφωνικό επαρχιών Πωγωνίου και Δροπόλεως, Ηπείρου. Για τα μέλη της Ομάδας Παραστάσεων του Φορέα θα υπάρχουν ομάδες εργασίας εστιασμένες: α) στις γυναικείες διφωνίες του Βόρειου Τμήματος του Νομού Δράμας, β) στο Ριζίτικο τραγούδι Λευκών Ορέων των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου και γ) στο αστικό τραγούδι (ρεμπέτικο & λαϊκό και αστικό 'ελαφρό').

 

Για πληροφορίες για κάθε Σύνολο ακολουθείστε τον σύνδεσμο Τμήματα Διδασκαλίας 2018-2019.

 

Ο Οδηγός Σπουδών για κάθε τμήμα δίδεται παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Διεύθυνση
Παρασκευή Γ. Κανελλάτου

Ρεπερτόριο
τραγούδι: παραδοσιακό / δημοτικό / νησιώτικο / μικρασιάτικο (π.χ.: Στεριανή & Νησιωτική Ελλάδα, Μικρά Ασία & Προποντίδα, Αθηναϊκές & Επτανησιακές Καντάδες, Αστικό Σμυρναίικο & Πολίτικο)

Τμήματα
βάσει ηλικίας: παιδικό / νεανικό / ενηλίκων
βάσει επιπέδου: αρχάριο / μεσαίο / προχωρημένο / ομάδα παραστάσεων

Διάρκεια Φοίτησης
αρχάριο τμήμα: 2 χρόνια
μεσαίο τμήμα: 3 χρόνια
προχωρημένο τμήμα: 3 χρόνια

Διάρκεια Μαθήματος
παιδικά τμήματα: 1 ώρα / εβδομάδα
ενηλίκων [αρχάρια, μεσαία & προχωρημένα] τμήματα: 1,5 ώρα / εβδομάδα
ομάδες παραστάσεων (ανάλογα τις παραστασιακές υποχρεώσεις): 1,5-3 ώρες / εβδομάδα

Μεθοδολογία Διδασκαλίας
α) προφορική παρουσίαση εκάστοτε τραγουδιού, κατά την οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς τα μουσικολογικά χαρακτηριστικά του κομματιού (μουσική μελωδία, υφολογία ερμηνείας, τονική περιοχή),
β) σημειώσεις που αφορούν τους στίχους και βασικές μουσικολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές πληροφορίες,
γ) ηχητικό υλικό πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών.

 

ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ & ΔΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση
Παρασκευή Γ. Κανελλάτου

Ρεπερτόριο
τραγούδι: ελληνόφωνο πολυφωνικό τραγούδι από τις επαρχίες Πωγωνίου & Δροπόλεως, Ηπείρου

Τμήματα
βάσει ηλικίας:  νεανικό / ενηλίκων
βάσει επιπέδου: αρχάριο / προχωρημένο / ομάδα παραστάσεων

Διάρκεια Φοίτησης
αρχάριο τμήμα: 2 χρόνια
προχωρημένο τμήμα: 3 χρόνια

Αριθμός Συμμετεχόντων
αρχάριο τμήμα: 4-10 άτομα
προχωρημένο: 8-15 άτομα

Διάρκεια Μαθήματος
αρχάρια & προχωρημένα τμήματα: 1,5 ώρα / εβδομάδα
ομάδες παραστάσεων: 2-4 ώρες / εβδομάδα

Μεθοδολογία Διδασκαλίας
α) προφορική παρουσίαση εκάστοτε τραγουδιού, κατά την οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς τα μουσικολογικά χαρακτηριστικά του κομματιού (μουσική μελωδία, υφολογία ερμηνείας, τονική περιοχή),
β) σημειώσεις που αφορούν τους στίχους και μουσικολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές πληροφορίες,
γ) ηχητικό υλικό πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών.

 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΔΙΦΩΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Διεύθυνση
Παρασκευή Γ. Κανελλάτου

Ρεπερτόριο
τραγούδι: γυναικείες διφωνίες από την ευρύτερη περιοχή του βόρειου τμήματος του Νομού Δράμας

Τμήματα
βάσει ηλικίας:  νεανικό / ενηλίκων
βάσει επιπέδου: αρχάριο / προχωρημένο / ομάδα παραστάσεων

Διάρκεια Φοίτησης
αρχάριο τμήμα: 2 χρόνια
προχωρημένο τμήμα: 3 χρόνια

Αριθμός Συμμετεχόντων
αρχάριο τμήμα: 6-10 άτομα
προχωρημένο: 8-18 άτομα

Διάρκεια Μαθήματος
αρχάρια & προχωρημένα τμήματα: 1,5 ώρα / εβδομάδα
ομάδες παραστάσεων: 2-4 ώρες / εβδομάδα

Μεθοδολογία Διδασκαλίας
α) προφορική παρουσίαση εκάστοτε τραγουδιού, κατά την οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς τα μουσικολογικά χαρακτηριστικά του κομματιού (μουσική μελωδία, υφολογία ερμηνείας, τονική περιοχή),
β) σημειώσεις που αφορούν τους στίχους και μουσικολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές πληροφορίες,
γ) ηχητικό υλικό πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών.

 

ΡΙΖΙΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΝΟΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ & ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Διεύθυνση
Παρασκευή Γ. Κανελλάτου

Ρεπερτόριο
τραγούδι: Ριζίτικο τραγούδι από την περιοχή των Λευκών Ορέων στους Νομούς Χανίων και Ρεθύμνου 

Τμήματα Αντρικά
βάσει ηλικίας:  νεανικό / ενηλίκων
βάσει επιπέδου: αρχάριο / προχωρημένο / ομάδα παραστάσεων

Διάρκεια Φοίτησης
αρχάριο τμήμα: 2 χρόνια
προχωρημένο τμήμα: 3 χρόνια

Αριθμός Συμμετεχόντων
αρχάριο τμήμα: 6-10 άτομα
προχωρημένο: 8-18 άτομα

Διάρκεια Μαθήματος
αρχάρια & προχωρημένα τμήματα: 1,5 ώρα / εβδομάδα
ομάδες παραστάσεων: 2-4 ώρες / εβδομάδα

Μεθοδολογία Διδασκαλίας
α) προφορική παρουσίαση εκάστοτε τραγουδιού, κατά την οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς τα μουσικολογικά χαρακτηριστικά του κομματιού (μουσική μελωδία, υφολογία ερμηνείας, τονική περιοχή),
β) σημειώσεις που αφορούν τους στίχους και μουσικολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές πληροφορίες,
γ) ηχητικό υλικό πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών.

 

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ & ΛΑΪΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Διεύθυνση
Παρασκευή Γ. Κανελλάτου

Ρεπερτόριο
τραγούδι: ρεμπέτικο & λαϊκό (ρεμπέτικο τραγούδι μικρασιάτικης & πειραιώτικης σχολής περιόδου 1920-1945, λαϊκό τραγούδι περιόδου 1945-1965)

Τμήματα
βάσει ηλικίας: νεανικό / ενηλίκων
βάσει επιπέδου: αρχάριο / μεσαίο / προχωρημένο

Διάρκεια Φοίτησης
αρχάριο τμήμα: 2 χρόνια
μεσαίο τμήμα: 3 χρόνια
προχωρημένο τμήμα: 3 χρόνια

Διάρκεια Μαθήματος
ενηλίκων [αρχάρια, μεσαία & προχωρημένα] τμήματα: 1,5 ώρα / εβδομάδα

Μεθοδολογία Διδασκαλίας
α) προφορική παρουσίαση εκάστοτε τραγουδιού, κατά την οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς τα μουσικολογικά χαρακτηριστικά του κομματιού (μουσική μελωδία, υφολογία ερμηνείας, τονική περιοχή),
β) σημειώσεις που αφορούν τους στίχους και βασικές μουσικολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές πληροφορίες,
γ) ηχητικό υλικό πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών.

 

ΕΛΑΦΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ [περίοδοι: προπολεμική, μεσοπολεμική, μεταπολεμική]

Διεύθυνση
Παρασκευή Γ. Κανελλάτου

Ρεπερτόριο
τραγούδι: ρεπερτόριο από συνθέτες και ερμηνευτές που έδρασαν καλλιτεχνικά από το 1915 έως και το 1960 (προπολεμική, μεσοπολεμική και μεταπολεμική περίοδοι). Ενδεικτικά το ρεπερτόριο διδασκαλίας θα περιλαμβάνει μουσικά έργα: α) από συνθέτες και ερμηνευτές του ελαφρού τραγουδιού (Αττίκ, Γιαννίδης, Γούναρης, Σουγιούλ, Τραϊφόρος, Χατζηαποστόλου, κ.α.) β) από το λυρικό θέατρο (οπερέτες, κωμειδύλλια κ.α.), γ) από το αρχοντορεμπέτικο και δ) από την Αθηναϊκή Καντάδα αλλά και την ευρύτερη μορφή της Αστικής Καντάδας. 

Τμήματα
βάσει ηλικίας: νεανικό / ενηλίκων
βάσει επιπέδου: αρχάριο / μεσαίο / προχωρημένο

Διάρκεια Φοίτησης
αρχάριο τμήμα: 2 χρόνια
μεσαίο τμήμα: 3 χρόνια
προχωρημένο τμήμα: 3 χρόνια

Διάρκεια Μαθήματος
ενηλίκων [αρχάρια, μεσαία & προχωρημένα] τμήματα: 1,5 ώρα / εβδομάδα

Μεθοδολογία Διδασκαλίας
α) προφορική παρουσίαση εκάστοτε τραγουδιού, κατά την οποία παρουσιάζονται λεπτομερώς τα μουσικολογικά χαρακτηριστικά του κομματιού (μουσική μελωδία, υφολογία ερμηνείας, τονική περιοχή),
β) σημειώσεις που αφορούν τους στίχους και βασικές μουσικολογικές και κοινωνικο-πολιτισμικές πληροφορίες,
γ) ηχητικό υλικό πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα: Τμήματα Διδασκαλίας 2016-2017.

X

Right Click

No right click