Ξύπνα περδικομάτα μου κι ήρθα στη γειτονιά σου,
χρυσά πλεξούδια σου ‘φερα να πλέξεις στα μαλλιά σου.
Θεσπρωτία, Ήπειρος

ΕΡ.Κ.Ε.Τ. - Επιτόπιες Καταγραφές

Το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος [ΕΡ.Κ.Ε.Τ.] στο πλαίσιο του ερευνητικού του προγράμματος οργανώνει με μόνιμους ή εξωτερικούς του συνεργάτες ερευνητικές αποστολές πεδίου. Δείγματα των αποστολών θα δημοσιεύονται διαδικτυακά.

Ερευνητές που ενδιαφέρονται για συνεργασία με το ΕΡ.Κ.Ε.Τ. στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας και με θεματική το "ελληνικό τραγούδημα" μπορούν να στείλουν τις ερευνητικές τους προτάσεις στο e.mail info.

 


 

1η Ερευνητική Αποστολή 2013-2014

"Νέο Μοναστήρι Δομοκού"

Η ερευνητική ομάδα του ΕΡ.Κ.Ε.Τ. πραγματοποιεί την πρώτη της ερευνητική αποστολή στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού. Στόχος της ομάδας αποτελεί η καταγραφή της εντόπιου τραγουδήματος (υφολογία, ρεπερτόριο), των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού και κατάγονται από το Μεγάλο (голям манастир) και Μικρό Μοναστήρι (малък манастир) της Βόρειας Θράκης (Ανατολικής Ρωμυλίας).

Περισσότερα...