Entarisi ala benziyor entarisi ala benziyor,
seftalisi bala benziyor seftalisi bala benziyor.
Κωνσταντινούπολη, Προποντίδα

ΕΡ.Κ.Ε.Τ. - Εκδόσεις

Στους παρακάτω συνδέσμους παρουσιάζονται τα μουσικολογικά άρθρα και οι μελέτες του ηλεκτρονικού περιοδικού του Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Τραγουδήματος [ΕΡ.Κ.Ε.Τ.] "ΕRΚΕΤ e-Journal", σε ψηφιακή μορφή τα πρακτικά "e-Πρακτικά" συνεδρίων, σεμιναρίων και φεστιβάλ που διοργανώνει το Κέντρο και τέλος των μουσικών του δισκογραφικών και κινηματογραφικών παραγωγών.