Ξινιτεμένου μου πουλί διουγμένου μου γιράκι,
η ξινιτια σι χαίριτι κι ‘γώ πίνου φαρμάκι.
Χαλκιδική, Μακεδονία

"An Evening at an Athenian Tavern"

Sunday 4 February 2018 - 7:30 p.m.

Municipality of Athens' Cultural Centre "Melina" 
Iraklidon 66, Athens

art direction: Research Centre for Greek Singing

sponcored by: Municipality of Athens (O.P.A.N.D.A.)

2018.02.04 Sougioul Hatzidakis sm

free entrance

... with Songs by Michalis Sougioul & Manos Hatzidakis ...

 

participare the vocal ensembles:

ER.K.E.T.s' URBAN SINGING ENSEMBLE
&
ADONTES EN HALKIDI

[choir's tutor & director: Paraskevi G. Kanellatou]

 

particpate the musician:

TIMOLEON GETSOS & VASILIS PANAGIOTIDIS

X

Right Click

No right click