Κάντα σ’ βίνα Πριμουβιάρα σ’ αβτζάμου κούκλου πούν’ σιάρα
σ΄ νόι του μούντι σ’ να τέμου πρε σούμου φάτζι σ’ καντάμου
Βλάχοι, Μηλιά, Μέτσοβο

"Panagias kat' Hchisis - anagnosis II" [Virgin Mary’s cat’ Echism - perusal II]

Saturday 20 December 2014 - 8:00 p.m.

Papadimitriou Theatre - Chalkida

organized by: Research Centre of Greek Singing [ER.K.E.T.]

ERKET - 2014.12.20 Panagias kat Hchisis - Anagnosis B

participations

The Byzantine Choir: Association of Evia's Byzantine Chanters "Papa-Giorgis Rigas"

conductor: Georgios Gerogiannis

&

The Vocal Ensembles of Greek Traditional Singing: "Adontes en Chalkidi" & ER.K.E.T.

conductor: Paraskevi G. Kanellatou

 

participate in music presentation

Panagias kat' Hchisis - anagnosis II

 

with Psalms from Hymnal of Christmas' Feast
and
with Carols and Christmas Songs from the Greek popular musical culture.

 

kindly supported by

the Holy Metropolis of Chalkis, Istiaia and the Northern Sporades

i.m.ch

 

 

X

Right Click

No right click