Τι εν γκλυτσέα τούση νύφτα τ’ εν ώρια ίβω ε πλώνω πεντσέοτα σε σένα,
εις τη φενέστρα α την αγάπη μου της καρδιάς μου σου νύφτω τη πένα.
Σαλέντο, Καλαβρία, Κάτω Ιταλία

"Panagias kat' Hchisis - anagnosis I" [Virgin Mary’s cat’ Echism - perusal I]

Saturday 23 November 2013 - 7:30 p.m.

"Mikis Theodorakis" Amphitheatre

organized by: Research Centre of Greek Singing [ER.K.E.T.]

ER.K.E.T.-Panagias-kat-Hchisis

participations

"Ainountes" Byzanitne Choir

conductor: Kyriakos Kiskireas

&

The Vocal Ensemble of Research Centre for Greek Singing

conductor: Vivi G. Kanellatou

 

 

Presentation's Program (in greek text)

2013.11.23 - Panagias kat Hchisis Anagnosis A

The program in pdf form  pdf_button

The program in epub form for e-readers & Kindle  epub-logo

X

Right Click

No right click