Σίλιες σιλιά(δ)ες όργανα κι α’ μπαίζουνε μπροστά μου,
τα μμάτζια μου α’ δδε σσε δυο (δ)ε χαίρετ’ η καρτζιά μου.
Νικόλας Καφετζής (Κουβάρης), Κάλυμνος, Δωδεκάνησα

ΕΡ.Κ.Ε.Τ. - Επιστημονικές & Πολιτισμικές Συνεργασίες

Το Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τραγουδήματος έχει ως στόχο την ανάπτυξη επιστημονικών και πολιτισμικών δικτύων με σκοπό την προαγωγή των εκπαιδευτικών, των ερευνητικών και των πολιτιστικών του προγραμμάτων. Είναι πεποίθηση του ΕΡ.Κ.Ε.Τ., ότι η συνεργασία του με Φορείς σε Ελλάδα και Εξωτερικό, οι οποίοι επιδεικνύουν κοινό ενδιαφέρον για το αντικείμενο του Ελληνικού Τραγουδήματος, θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

  

008. Institouto Laikou Politismou

Ερευνητική & Εκδοτική Συνεργασία

Περισσότερα...

007. Dimos Athinaion Opanda

Πολιτιστική Συνεργασία

Περισσότερα...

006. Atropos

Πολιτιστική & Εκπαιδευτική Συνεργασία

Περισσότερα...

005. James Symbouras

Μουσικολογική & Καλλιτεχνική Σύμπραξη

Περισσότερα...

004. Dentro kai kounia

Μουσικολογική Συνεργασία & Συμμετοχή σε Εσωτερικά Γυρίσματα

Περισσότερα...

003. Nea Zoi

Μουσική Επένδυση

Περισσότερα...

002. Kethea en Drasei
Παροχή Εκπαιδευτικών Υποτροφιών 2013-2014

Περισσότερα...

001. Adontes en Chalkidi

Επιστημονική & Καλλιτεχνική Εποπτεία

Περισσότερα...

X

Right Click

No right click