Andaval bağlari sehir göründü,
karaduman ortalığı büründü,
zalim arabacı atı gürüdü.
Μιστί Καππαδοκία